Nyugat-Békési Evangélikus

Tisztségviselőink

Esperesi Hivatal


Lázár Zsolt

esperes

Phone:+20-824-42-11

Email: esperes@szarvas.huDr Váriné Domán Gabriella

irodavezető

Phone:+20-770-36-85

E-mail: varine@lutheran.huSzabó János

egyházmegyei megbízott lelkész

Phone:+20-824-23-38

E-mail: szabo.janos@lutheran.huVeres Ravai Csaba Endre

egyházmegyei kisegítő lelkész

Phone:+20-824-64-34

E-mail: veracs68@gmail.com

Egyházmegyei presbitérium

Lázár Zsolt

esperes

Phone:+20-824-42-11

Email: esperes@szarvas.huMadarász Géza

egyházmegyei felügyelő

Phone:+20-314-93-55

Email: mgezaoh@gmail.comLászlóné Házi Magdolna

esperes-helyettes

Phone:+20-770-00-81

E-mail: magdolna.hazi@lutheran.huMolnár Istvánné

másodfelügyelő

Phone:+20-824-57-49

Email: zsuzsa.molnarne@lutheran.huDr Váriné Domán Gabriella

gazdasági felelős

Phone:+20-770-36-85

E-mail: esperes@szarvas.huLaczki János

evangélizációs és missziói felelős

Phone:+20-824-57-49

E-mail: janos.laczki@lutheran.huVeres-Ravai Réka

ifjúsági felelős

Phone:+20-824-64-38

Email: Reka.Veres-Ravai@lutheran.huEgyházmegyei tisztségviselők

Ördög Endre

Zsinati tag (lelkészi)

Phone:+20-824-57-49

Email: oroshaza@lutheran.huSzpisák Attila

Zsinati póttag (lelkészi)

Phone:+20-426-51-04

Email: attila.szpisak@lutheran.huMolnár Istvánné

Zsinati tag (oktatkási intézmények, országos küldött)

Phone:+20-314-93-55

E-mail: zsuzsa.molnarne@lutheran.huMadarász Géza

Zsinati tag (világi)

Phone:+20-314-93-55

Email: mgezaoh@gmail.comSovány Pál

Egyházmegyei számvevőszéki tag

Phone:00

Email: @Lászlóné Házi Magdolna

Egyházkerületi közgyűlés (lelkészi)

Phone:+20-770-00-81

E-mail: magdolna.hazi@lutheran.huHrivnyák Mihály

Egyházkerületi közgyűlés (világi)

Phone:00

E-mail: @Kiss Valéria

Egyházmegyei számvevőszéki elnök

Phone:00

Email: @Palicska Jánosné

Egyházmegyei számvevőszéki tag

Phone:00

Email: @

A megválasztott tisztségviselőket a 2012-2018 ciklusra az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében iktatták be 2012. június 23-án.

“A Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye egyházközségei a 2012-2018-as választási ciklusra Lázár Zsolt Szarvas-Ótemplomi lelkészt esperesnek, Madarász Géza orosházi presbitert egyházmegyei felügyelőnek választották. "http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/hirek/esperesi-beiktatas-a-szarvas-otemplomi-evangelikus-egyhazkozsegben"”

Bővebben

Misszió, vízió

Van egy álmom: a tele templom

Interjú Madarász Gézával, a Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegye új egyházmegyei felügyelőjével

Bővebben

Lázár Zsolt esperesi székfoglaló beszéde

„Éljetek oly boldogan, hogy egy reggel mikor felébredtek azt tudjátok mondani, hogy „nem kívánhatok többet." Tényleg ennél a szeretetnél, amit itt ebben a gyülekezetben megtapasztaltam nem kívánhat többet az ember. Ez a szeretet az Isten szeretetének a tükröződése a gyülekezeti életben."